grønne tage
Grønne tage promoveres ofte som en løsning på fremtidens større nedbørsmængder og hyppige regnskyl. Det grønne tags effekt i forbindelse med kraftige regnskyl er imidlertid minimal, og tagtypen er risikobehæftet og kompliceret at udføre. Det er både billigere og sikrere, at lede nedbøren væk fra bygningen hurtigst muligt. Det afledte vand kan herefter anvendes lokalt eller afledes til offentligt system med forsinkelse.
Uagtet det totaløkonomiske regnestykke må der imidlertid forventes flere grønne tage fremover. Disse tagløsninger skal omfattes af både grundig projektgranskning og skærpet tilsyn under udførelsen.

anbefalinger

  • Tro ikke, at et grønt tag kan opsamle regnmængden ved større og hyppige nedbørsmængder
  • Projekter kun grønt tag på uorganisk underlag som fx beton og projekter store indbygningshøjder
  • Sørg for at taget er dimensioneret til at bære den ekstra vægt i forhold til et traditionelt tag
  • Det er sikrere at lede vandet væk fra bygningen end at opsamle det på bygningens tag - Vis Vand Væk
  • Husk at projektgranske og at føre skærpet tilsyn
Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk