MGO-problematikkens forløb


7. maj 2019   Totalentreprenør med frit materialevalg frifundet i MgO sagse notat
7. maj 2019   Kendelse vedr. frit materialevalgse kendelse
14. september 2018   Principiel sejr i Voldgiftsnævnet, se notat
14. september 2018   Kendelse vedr. MgO-plader, se kendelse
20. april 2018   Orientering om status, se mail
21. juni 2017   Kendelse i prøvesagen om MgO-plader, se kendelse
21. juni 2017   Første, principielle MgO-sag afgjort, se notat
31. maj 2017   Overvågning gentages i vinteren 2017/18, se notat
31. maj 2017   Udskiftning af MgO-plader - hvornår?, se notat
21. juni 2016   Overvågning genoptages i efteråret 2016, se brev til bygningsejere
20. juni 2016   Eksempler på skønsspørgsmål fra en konkret sag. Spørgsmålene er tænkt som en hjælp i andre
    MgO-voldgiftsager og kan bruges som støtte, se notat på hjemmesiden
30. maj 2016   Fonden opfordrer bygningsejerne til at fastholde reklamation og at indgå suspensionsaftaler med de
    muligt ansvarlige, se forslag til brev og aftale
21. april 2016   Orientering om undersøgelse af indeklimaet i to boliger og undersøgelse af fugt og skimmelforhold
    i efterisoleret facade med MgO-vindspærreplader, 18. april 2016, se notat på hjemmesiden
14. januar 2016   Power Point præsentation af de juridiske forhold. Præsenteret for fondens eftersynsfirmaer
    og bygningsejere, se power point præsentation
14. januar 2016   Power Point præsentation af de tekniske forhold. Præsenteret for fondens eftersynsfirmaer
    og bygningsejere, se power point præsentation
14. januar 2016   Power Point præsentation af sagens forløb indtil nu. Præsenteret for fondens eftersynsfirmaer
    og bygningsejere, se power point præsentation
21. december 2015   Foreløbigt oplæg til overvågningsprogram. Overvågningen vil ske i et samarbejde mellem bygningsejer
    og fondens rådgiver, se notat på hjemmesiden
16. december 2015   Statusopdatering hvor fonden oplyser om iværksættelse af en overvågning af bebyggelser med
    MgO-plader. De juridiske aspekter i MgO-sagen belyses. Se notat på hjemmesiden
26. oktober 2015   Hvor mange MgO-plader er opsat i almene byggerier, og hvad koster det at udskifte dem,
    se notat på hjemmesiden
26. oktober 2015   Orientering om at 82 nybyggerier og renoveringer nu er besigtiget og registreret hvor der er synlige
    problemer, symptomer og/eller uregelmæssigheder, se notat på hjemmesiden
29. september 2015   Listen over MgO byggerier kan nu ses på Google Maps via fondens hjemmeside, se geografisk kort
23. september 2015   Liste over byggerier – nybyggerier og renoveringer – med MgO-plader, se liste
23. september 2015   Omfattende rapport om MgO-pladerne herunder undersøgelse af pladernes fugtsugning og korrosion på
    metaldele, se rapport
29. juli 2015   Mail til alle bygherrer hvor der orienteres om, at de kontaktes af en rådgiver som nærmere vil registrere
    og indhente oplysninger om det konkrete byggeri i forbindelse med prioritering af rækkefølgen af
    udbedringerne, se mail
24. juni 2015   Statusopdatering om MgO-undersøgelser herunder korrosionen på tilstødende metaldele og
    fæstningsmidler, som vurderes at være det alvorligste problem, se notat på hjemmeside
11. juni 2015   3. rykker udsendes til bygherrerne i forbindelse med manglende registrering af magnesiumholdige
    vindspærreplader, se mail
5. maj 2015   Fonden mailer til eftersynsfirmaer om MgO – vindspærreplader og eftersyn, se mail
5. maj 2015   Byg Erfa-blad som advarer mod brugen af MgO-vindspærreplader, se Byg Erfa-blad
30. april 2015   Status for undersøgelse af MgO-plader. Pladernes kemiske sammensætning og korrosionsundersøgelser,
    se notat på hjemmeside
27. april 2015   Fonden rykker bygherrer for registrering på portalen, se mail
1. april 2015   Fonden orienterer om, at undersøgelse er igangsat, se notat på hjemmeside
30. marts 2015   Byggeskadefonden beder almene bygherrer om på fondens portal at registrere anvendelse af vindspærreplader
    i byggerier afleveret eller påbegyndt efter 1. januar 2010 – både nybyggerier og renoveringer, se mail
6. marts 2015   Byggeskadefonden advarer i mail til almene og kommunale bygherrer om de fugtsugende MgO-plader,
    se mail
4. marts 2015   Artikel i BYK-TEK om en ny vindspærretype som suger vand, se artikel
     
Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk