MgO-problematikken

fugtsugende vindspærreplader


ANBEFALINGER


 PROJEKTGRANSKNING

  • Der bør projektgranskes i hver enkelt af projektets hovedfaser og hovedvægten i granskningen bør ligge i perioden umiddelbart op til udbud
  • Projektgranskningen skal have særlig fokus på sene ændringer i projektet – her opstår erfaringsmæssigt fejl
  • Brug Byggeskadefondens vejledning i projektgranskning - find den her

Se vores video med erfaringer:


Find flere anbefalinger i menuen ERFAFORMIDLING


principiel sejr - mgo

En vigtig og principiel voldgiftskendelse fastslår bl.a., at beslutninger om at anvende MgO-vindspærreplader frem til udgangen af 2013 ikke var i overensstemmelse med byggetidens viden.

I den konkrete sag blev entreprenøren, der havde foreslået MgO-pladerne, pålagt det fulde ansvar. Rådgiveren blev frikendt.

Læs mere her
Link til kendelse af 14. september 2018


Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk