risikoerklæring

Rådgivere, leverandører og entreprenører, der udfører projektering af almene boligbyggerier, skal aflevere ”Erklæring om risikobehæftede forhold” til bygherren, der skal underskrive erklæringen. Uanset
om der er risikobehæftede forhold eller ej, skal det
ske mindst to gange: Ved projektforslag og ved hovedprojekt. Hvis projektet ændres væsentligt, f.eks.
i forbindelse med besparelser, skal de projekterende afgive risikoerklæring på ny. 

Læs mere her
Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk