FUGTSUGENDE VINDSPÆRREPLADER

MgO-plader er uegnede som vindspærre i det danske klima. Det er konklusionen i en rapport, som Byggeskadefonden har fået udarbejdet.


Der er opsat ca. 275.000 mMgO-plader som vindspærrer i almene nybyggerier og renoveringer siden 2010. De skal udskiftes i de fleste tilfælde.


Følg hele sagen her 

Byggeskadefondens guide

Byggeskadefonden har udarbejdet en guide for bygherrer og rådgivere til styrkelse af kvaliteten i boligbyggeriet. Guiden er på 112 sider, indbundet og rigt illustreret.

Guidens første del er en ganske kort introduktion til 25 års UDVIKLING med arkitekturidealer, byggepolitik, byggeteknik og kvalitetssikring i det almene boligbyggeri.

Guidens anden del er Byggeskadefondens overordnede ANBEFALINGR til bygherrer og projekterende – sammenfattet indenfor 25 temaer.

Guidens tredje del viser 25 eksempler på BOLIGBYGGERIER i god kvalitet.

Some description

første, principielle MGO-sag afgjort

Voldgiftsretten har den 21. juni 2017 i den første, principielle sag om MgO-vindspærreplader placeret ansvaret hos rådgiveren, fordi denne godkendte de nye og uprøvede MgO-plader uden at orientere bygherren i overensstemmelse med de særlige kvalitetssikringskrav. Entreprenøren blev frikendt, og det blev fastslået, at der ikke er tale om udviklingssvigt. Læs mere her

Link til kendelsen
Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk